biuro@smart-housing.pl

+48 535 464 130

Automatyzacja domu wymaga zastosowania odpowiednich urządzeń. Ich dobór może przesądzić o tym, że system będzie bardzo kosztowny lub pozostanie na akceptowalnym przez inwestora poziomie.

Najważniejszym aspektem rzutującym na cenę jest funkcjonalność systemu. Do budowy systemu inteligentnego domu mamy do dyspozycji wiele rozwiązań. Systemy mało skomplikowane, zapewniające proste funkcjonowanie oraz systemy o możliwościach, które ogranicza tylko fantazja inwestora.

Naszym celem jest integracja różnych systemów w jeden współdziałający ekosystem. Klasyfikujemy ważność poszczególnych elementów systemu i na tej podstawie dobieramy odpowiedni sprzęt. Elementy systemu wymagające niezawodnej i pewnej funkcjonalności wykonywane są w standardzie KNX. Do sterowania systemami bez których jesteśmy w stanie funkcjonować przez pewien czas możemy zrealizować na mniej kosztownych rozwiązaniach.